جلسه با مدیران بازرگانی شرکت ملی مس

تشکیل دومین جلسه با مدیران شرکت بازرگانی مس سرچشمه جهت  اجرایی شدن افزایش خرید این شرکت از واحدهای عضو نظام مبادلات با حضور معاونت محترم  صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت اقای مهندس غفاری نژاد،مدیر محترم صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی اقای مهندس شهیدی و مدیر و عامل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان اقای دکتر شجاعی در محل سازمان صنعت،معدن و تجارت برگزار گردید. ۹۸/۶/۱۱