بازدید نماینده مجلس از واحدهای عضو نظام مبادلات

نماینده محترم مردم کرمان در  مجلس شواری اسلامی جناب اقای پروفسور زاهدی از تعدادی از واحدهای عضو نظام مبادلات فرعی استان کرمان از جمله واحد قطعه سازی طاهر،شرکت مهندسی صنایع برق پاد و شرکت فولاد سدید ماهان، با حضور معاونت محترم صنایع کوچک شرکت شهرکها و مدیر و عامل توسعه نظام مبادلات در تاریخ۱۶شهریور ماه ۹۸ بازدید کردند؛

 

واحد قطعه سازی طاهر واحد قطعه سازی طاهر
شرکت مهندسی صنایع برق پاد شرکت مهندسی صنایع برق پاد
شرکت فولاد سدید ماهان شرکت فولاد سدید ماهان