بازدید کارشناسان فنی جهان فولاد از تعدادی واحدهای عضو نظام مبادلات

در ادامه بسترسازی  مناسب جهت ایجاد ارتباط واحدهای عضو نظام مبادلات پیمانکاری فرعی و شرکت جهان فولاد،کارشناسان واحد فنی این شرکت،با همراهی مدیر و عامل نظام مبادلات از واحدهای قطعه سازی طاهر، فولاد سدید ماهان،ماشین سازی اسدی، ماشین سازی آریا،تکنو صنعت نمونه، تراشکاری گوهری، تراشکاری یعقوبی،گروه صنعتی فراساخت و تراشکاری عدالت بازدید شد و این واحدها از نظر تجهیزات ،توان تولیدی  و ...آنالیز شدند.۹۸/۶/۲۵