امضاء تفاهم نامه همکاری صنعتی در پاویون ISPX در نمایشگاه صنعت

در این رویداد بین المللی که در بهمن ماه امسال برگزار گردید، مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ایران پاویونی به مساحت 700 متر مربع را برای معرفی ظرفیت ها و پتانسیل شرکت های عضو خود اختصاص داد. آقای علیرضا رزم حسینی، استاندار محترم خرسان رضوی، آقای فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایرانخودرو، رئیس و اعضای هیات مدیره خانه صنعت معدن استان و سایر مدیران و تشکل های صنعتی از این پاویون بازدید و با مدیران شرکت های گفت و گو داشتند.

امضا تفاهم نامه رفع نیازمندی فناوری شرکت فولاد خراسان ( کارفرمای بزرگ شبکه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران و فن بازار ) توسط شرکت سنجش رهاورد نیکان در محل پاویون اختصاصی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی (نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران) با حضور معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، رییس محترم سازمان صمت استان و مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی صورت پذیرفت.