برگزاری رویداد Supply Day

رویداد Supply Day با مشارکت  شرکت های فولاد تمبور، تکنو صنعت نمونه، شرکت پمپ و فرمان توس و پیوند قطعات آرین از شرکت های عضو شبکه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران و برگزاری نشست با مدیران این مجموعه ها توسط دفتر خراسان رضوی در اسفند ماه 1398 برگزار گردید.